Pozri tiež
Právo na voľbu mena a priezviska
Uzatvorenie manželstva