Pozri tiež
Bytové domy pre staré osoby
Domovy a opatrovateľské ústavy bez verejného subvencovania
Domovy a opatrovateľské ústavy s verejnými subvenciami
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Prijatie do opatrovateľského ústavu
Rehabilitácia pre starších občanov v domovoch
Zastupovanie opatrovateľa