These are the search results for “Mrzačenie genitálií ” which is a synonym for your search term “"klitoridektómia "”

všeobecnejšie informácie
Násilie voči ženám
Pozri tiež
Násilie voči deťom
Poradenstvo pre ženy