Pozri tiež
Výskum orientovaný na ženy
Vzdelávanie žien