všeobecnejšie informácie
Sexuologické poradenstvo
špeciálne informácie
Homosexuál
Lesbička
Pozri tiež
Rovnocenné zaobchádzanie
Transsexualita