Pozri tiež
Hluchonemí a nevidomí
Nedoslýchavosť
Postihnutie sluchu – svojpomoc