These are the search results for “Príspevok na nájomné ” which is a synonym for your search term “"finančná výpomoc na bývanie"”

Pozri tiež
Centrá sociálnej pomoci
Daňový úrad
Orientačné sadzby sociálnych dávok
Poradenstvo pre nájomníkov