špeciálne informácie
Svojpomoc pri Downovom syndróme
Pozri tiež
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím