These are the search results for “Rodičovský príspevok komunálny ” which is a synonym for your search term “"detské prídavky od obce"”

všeobecnejšie informácie
Rodičovský príspevok
Pozri tiež
Finančná pomoc v núdzi pre rodiny