These are the search results for “Skrátený rodičovský pracovný úväzok ” which is a synonym for your search term “"čiastočný pracovný úväzok"”

všeobecnejšie informácie
Rodičovská dovolenka
Pozri tiež
Dovolenka pre osoby zabezpečujúce opateru člena rodiny
Pracovné právo