všeobecnejšie informácie
Terénna sociálna práca
Pozri tiež
Bezdomovci
Dočasné obytné domy pre bezdomovcov