Pozri tiež
Opatrovníctvo z titulu súdneho nariadenia
Prejav vôle pacienta