všeobecnejšie informácie
Bývanie pre bezdomovcov
Pozri tiež
Domovy pre matky s deťmi
Krízové centrá pre mladých ľudí