Pozri tiež
Hospice
Ošetrovateľské služby bez podpory z verejných zdrojov
Ošetrovateľské služby s verejnou podporou
Poradenstvo pre opatrovníkov
Sprevádzanie zomierajúcich