Pozri tiež
Hospice
Obhajca záujmov a práv pacientov
Sprevádzanie zomierajúcich
Stále splnomocnenie na právne zastupovanie