špeciálne informácie
Denné centrá pre duševne choré osoby
Duševné choroby – svojpomoc
Gerontopsychiatria
Sociálne psychiatrické služby
Pozri tiež
Borderline hraničná porucha osobnosti
Bývanie pre psychicky choré osoby
Depresia
Domáca pomoc pre duševne choré osoby
Obhajca záujmov a práv pacientov
Pracovné projekty pre psychicky choré osoby
Psychosomatické ťažkosti
Psychoterapia
Úzkosť
Závislosť