Pozri tiež
Adopcia
Adopcia medzinárodná
Finančné príspevky na starostlivosť o dieťa
Úrad pre mladistvých