všeobecnejšie informácie
Pomoc obetiam
Pozri tiež
Holokaust
Násilie v domácnosti
Obete vojen
Odškodnenie obete páchateľom