Pozri tiež
Obhajca záujmov a práv pacientov
Prejav vôle pacienta