FASD HILFE Austria – Die sichtbaren Kinder mit ihren unsichtbaren Behinderungen

mobil: 0650 / 554 43 01 (Katarzyna Nahrebecka)

e-mail: kontakt@fasdhilfeaustria.at

webová stránka:

Topics
Neurologické ochorenia - svojpomoc
Rodičovské iniciatívy – svojpomoc
Telesné postihnutie - svojpomoc