Sozial Medizinischer Dienst Österreich, Verein

1230 Wien, Steinergasse 36A

telefón: 01-310 50 50

fax: 01-319 98 51

e-mail: office@smd.at

webová stránka:

pracovný čas

0-24 Uhr

popis

Mobile Betreuung
Topics
Domáce tiesňové volania
Prvá pomoc