Polizeiamtsarzt/Polizeiamtsärztin

telefón: 01-313 10 0

telefón: 133 (Polizeinotruf )

pracovný čas

0-24 Uhr