Formulare des Gebühren Info Service GmbH (GIS), ORF

вебстраничка:

Topics
Абонентная плата за радио и телевидение
Плата за телефон
Теле- и радиокомпании
Формуляры онлайн