Gewaltschutzgesetz

Strona internetowa:

Strona internetowa:

Topics
Prawo socjalne
Przemoc
Przemoc wobec dzieci
Przemoc wobec kobiet
Przemoc wobec osób starszych