Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

neunerhaus Café - neunerhaus – Hilfe für obdachlose Menschen

Phone: 0677/ 62 58 56 78

E-mail: cafe@neunerhaus.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 10-15 Uhr

Description

Niederschwellige sozialarbeiterische Beratung bei allen sozialen und persönlichen Problemen
kostenlos und anonym
Anmeldung nicht erforderlich
Topics
Social counselling