Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Befristete Aufnahme in einem privaten Wohn- und Pflegehaus mit Förderung

In vielen privaten "Wohn- und Pflegehäusern mit Förderung" ist eine befristete Aufnahme für maximal 92 Tage möglich.
Antragstellung beim Fonds Soziales Wien.

Topics
Nursing beds temporary
Residential and nursing homes private with subsidies