Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Gedächtnisambulanz in der Klinik Donaustadt, für BewohnerInnen im 2. und 22. Bezirk

Phone: 01-288 02-2950 oder 2952

Fax: 01-288 02-2980

E-mail: dsp.psy@wienkav.at

Website:

Business Hours

Ambulanzzeiten: Mittwoch 8.30-13 Uhr
Terminvereinbarung:erforderlich (Montag-Freitag 8-13 Uhr)

Description

Anlaufstelle für Patienten mit Gedächtnisstörungen und für Demenzerkrankte und deren Angehörige
Ausschließlich für die Patienten des 2. und 22. Bezirks
Topics
Dementia