Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: www.gesundheit.gv.at, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Website:

Topics
Health promotion
Ministry of Health