Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Shuttledienst zwischen Lainzer Tor und Hermesvilla, für gehbehinderte Personen

Phone: 01-505 87 47-85 180.

E-mail: service@wienmuseum.at

Website:

Business Hours

Termine siehe Webseite

Description

Anmeldung  telefonisch oder per E-Mail erforderlich

Topics
Leisure time offers for persons with disabilities
Transport services for persons with disabilities