Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Fonds Soziales Wien (FSW), Zentrale

1030 Wien, Guglgasse 7-9

Phone: 05 05 379

Phone: 01-24 5 24 (KundInnenservice)

E-mail: post@fsw.at

Website:

Topics
Records - unassigned