Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Betriebshilfe für die Wiener Wirtschaft, Wirtschaftskammer Wien

Phone: 01-514 50 - 1010

E-mail: betriebshilfewien@wkw.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-17 Uhr, Freitag 8-14 Uhr
Topics
Company support