Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wohnheim Brigitta, Verein für Integrationshilfe

1200 Wien, Brigittaplatz 14

Mobile phone: 0664/88 68 06 12

Mobile phone: 0676/381 43 81

E-mail: haftentlassene@edw.or.at

Website:

Topics
Discharge from prison