Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Fachbereich Pflegekinder / Referat für Adoptiv- und Pflegekinder (RAP) - MA 11 - Wiener Kinder- und Jugendhilfe (früher: Amt für Jugend und Familie)

1090 Wien, Schlagergasse 8

Phone: 01-4000-90 770

Fax: 01-4000-99-90 770

E-mail: kanzlei-rap@ma11.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr

Description

Beratung, Vermittlung und Überprüfung der Eignung werdender Adoptiv- und Pflegefamilien

Topics
Adoption
Fostering