Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Eltern für Kinder Österreich, Verein

Phone: 01-368 71 91

Fax: 01-368 71 91-15

E-mail: office@efk.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-13 Uhr und nach Vereinbarung

Description

Ausbildung und Begleitung von Adoptivfamilien
Pflegeelternzentrum
Tageselternzentrum
Anstellung von Tageseltern und Pflegeeltern
Familienberatungsstelle "Familienplanung" (10 Beratungen kostenlos, dann Selbstbehalt)

Topics
Adoption
Adoption international
Child minders
Fostering