Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Parkplätze für behinderte Menschen

Website:

Description

Liste aller Behindertenzonen
Rechtliche Informationen
Antragsformular

Topics
Application forms
Parking spaces for persons with disabilities