Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Corona-Sorgenhotline Wien - Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)

Phone: 01-4000-53 000

Website:

Business Hours

täglich8-20 Uhr

Description

  • telefonische abklärung
  • entlastung und beratung
  • Vermittlung zu spezifischen weiterführenden Hilfsangeboten in Wien
Topics
COVID-19
Loneliness
Social psychiatric services
Telephone helplines