Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

where2help, Plattform "Hilfe für Flüchtlinge in Wien" der Stadt Wien, Helfer Wiens und privater Hilfsorganisationen

Phone: 01-24 5 24 99

Website:

Business Hours

Montag-Sonntag 8-20 Uhr

Description

Plattform für Menschen, die Flüchtlinge durch ehrenamtliche Tätigkeit, Wohnraum, Sach- oder Geldspenden unterstützen möchten

Topics
Accommodation for refugees
Refugees
Voluntary work