Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Unterstützungskomitee zur Integration von MigrantInnen (UKI), Verein

1150 Wien, Johnstraße 4

Phone: 01-914 88 70

Fax: 01-914 88 70-27

E-mail: office@uki.or.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-16 Uhr, Freitag 8-14.30 Uhr

Description

Deutsch- und Berufsorientierungskurse incl. EDV-Unterricht
Pflichtschulabschlusskurse für Jugendliche
ÖSD-Deutschprüfungen A1, A2, B1

Topics
Language courses
Migration