Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stadtinformation Wien

Phone: 01-4000-4005

Fax: 01-4000-74 350

E-mail: stadtinformation@post.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7.30-18 Uhr
Topics
Citizens' service
City/regional information
Telephone helplines