Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Soziale Gerichtshilfe, Verein

Phone: 01-404 03-358670

Fax: 01-404 03-3297

E-mail: christian.kuhn@justiz.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-12 Uhr

Description

ehrenamtliche Betreuung von Häftlingen und Haftentlassenen

Topics
Discharge from prison
Prison social care
Voluntary work