Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

„Enorm in Form“ und „Enorm in Form junior", Programm für Kinder und Jugendliche (6-9 und 10-14 Jahre) - Österreichische Gesundheitskasse ÖGK

Website:

Description

Betreuungsprogramm für stark übergewichtige Kinder und Jugendliche
Topics
Eating disorders