Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Antrag auf Förderung von Leistungen - Fonds Soziales Wien (FSW)

Website:

Topics
Admission to nursing homes
Application forms
Disabled persons - counselling
Rehabilitation for old persons in nursing homes
Residences for older persons
Residential and nursing homes private with subsidies
Residential and nursing homes public
Transport services for persons with disabilities