Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ö3 Kummernummer, ein Service von Österreichischem Roten Kreuz und Hitradio Ö3

Phone: 116 123 (gebührenfrei)

Website:

Business Hours

täglich 16-24 Uhr

Description

telefonische Beratung

Topics
Telephone helplines