Polizeiamtsarzt/Polizeiamtsärztin

Telefon: 01-313 10 0

Telefon: 133 (Polizeinotruf)

Godziny otwarcia

0-24 Uhr
Topics
Lekarz urzędowy
Policja