Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

CMT Austria (Charcot-Marie-Tooth) Landesstelle Wien

Mobile phone: 0699 / 111 993 22 (Michaela-Jeanette Sattler)

Mobile phone: 0680 / 315 02 64 (Reinhard Gr������f)

E-mail: cmt.michaela@gmail.com

E-mail: rr.gr@utanet.at

Website:

Topics
Muscular diseases self-help
Neurological diseases self-help