Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stabi at Home – SHG für Menschen mit Erfahrungen mit psychiatrischen Krankenhausaufenthalten

Mobile phone: 0650 / 381 21 27

E-mail: sabine.freewind@gmail.com

Business Hours

Gruppentreffen alle 2 Wochen nach telefonischer Voranmeldung

Description

Austausch von Betroffenen über Alltagsbewältigung nach psychiatrischen Krankenhausaufenthalten
Kontaktperson: Sabine Strobl-Eckel
Topics
Mental diseases self-help