Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

FASD HILFE Austria – Die sichtbaren Kinder mit ihren unsichtbaren Behinderungen

Mobile phone: 0650 / 554 43 01

Mobile phone: 0664 / 451 44 19

E-mail: kontakt@fasdhilfeaustria.at

Website:

Topics
Neurological diseases self-help
Parents self-help
Physical disability self-help