Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Initiative von Betroffenen für Betroffene - Angehörige im Gefängnis

Mobile phone: 0680 / 312 32 90

E-mail: lisa.fuehringer@gmx.at

Description

Kontaktperson: Lisa Führinger

Topics
Diverse self-help groups
Prison social care