Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kontaktaufnahme mit dem Finanzamt / Finanzministerium

Website:

Description

Elektronische Kontaktaufnahme mit den Finanzämtern ist nicht per E-Mail möglich.
Anfragen zu persönlichen Steuerangelegenheiten sind ausschließlich für authentifizierte Benutzer über FinanzOnline möglich.
Topics
Tax office