Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Beratungs- und Tageszentrum "das Stern", Wiener Rotes Kreuz

1020 Wien, Darwingasse 29

Phone: 01 - 795 80-79 00

E-mail: dasstern@wrk.at

Website:

Business Hours

Montag-Sonntag 8-18 Uhr (Donnerstag nur bis 13 Uhr)

Description

Tagesaufenthalt, sozialarbeiterische Beratung, Möglichkeit zur Essenszubereitung und Wäschewaschen; Streetwork, medizinische Versorgung durch neunerhaus Ärztin, Spritzentausch, psychiatrische Betreuung durch einen Arzt vom PSD
Topics
Day centres for homeless persons
Streetwork with homeless persons